+48 58 620 63 34
NDT
Urządzenia i akcesoria do badań nieniszczących

Spektrometry przenośne

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

Badanie metali spektrometrem – znaczenie i rola

Badając substancje w różnych stanach skupienia, nie sposób nie spotkać się ze spektrometrami. Urządzenia te pozwalają zidentyfikować konkretne związki chemiczne oraz ustalić skład pierwiastkowy badanych próbek. Jednym z ich najpopularniejszych rodzajów są spektrometry optyczne. Ich działanie polega na otrzymywaniu i analizie widma świetlnego oraz zmierzeniu wszelkich zmian jego natężenia czy długości fal. W rezultacie pozwala to na szczegółową identyfikację materiałów. Badanie metali spektrometrem jest regularnie wykonywanym procesem w wielu dziedzinach. Te przenośne narzędzia pozwalają na szybki i nieskomplikowany pomiar za pomocą wybranej metody. Aby jednak wyniki mogły być precyzyjne, istotna jest odpowiednia kalibracja spektrometrów. Proces ten przyczyni się do zwiększenia dokładności pomiarów, a także eliminacji wszelkich błędów czy zakłóceń.

Spektrometry Laserowe z węglem

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

 

 

 

 

 

SciAps LIBS
Modele analizatorów

SciAps oferuje cztery platformy sprzętowe z naszymi ręcznymi analizatorami laserowymi.

Od wyrafinowanej analizy ultraniskich stężeń pierwiastków w stopach, rudach, solankach i proszkach, po sortowanie materiałów podstawowych lub złomu - SciAps przedstawia urządzenia dostosowane do Twojej aplikacji. Każdy model o niższej wydajności można w dowolnym momencie uaktualnić do wariantu posiadającego lepsze, odpowiadające indywidualnym potrzebom parametry.

 

 

Innowacyjne techniki spektroskopowe z wykorzystaniem spektrometrów laserowych

Badania spektrometryczne odgrywają istotną rolę w dziedzinie nauki, technologii czy medycyny. Do ich przeprowadzenia niezbędne są jednak praktyczne i sprawdzone urządzenia. Obecnie wyróżnia się kilka rodzajów spektrometrów, a także metod pomiarów umożliwiających wykonanie dokładnej analizy składu pierwiastkowego substancji i nie tylko. Jedną z popularniejszych technik jest spektroskopia laserowa. Wykorzystuje ona laser emitowany o ściśle określonej długości fali, co pozwala na precyzyjne określanie widm absorpcji, emisji lub rozpraszania próbek. To w konsekwencji umożliwia identyfikację substancji i analizę jej składu chemicznego. Współczesne badania spektrometrem mogą odbywać się za pomocą wielu metod pomiaru. Ważne jest jednak dobranie odpowiednio przeznaczonych do tego urządzeń. W zależności od badanej próbki i przyjętego sposobu działania warto zdecydować się na praktyczny i wytrzymały spektrometr optyczny. Oferujemy jedynie wysokiej jakości urządzenia, a wszelkie szczegóły znajdą Państwo w opisie konkretnych modeli.

 

Model Zakres Elementy   Zastosowanie
Z-901 200 – 440 Analiza większości elementów włącznie z pierwiastkami lekkimi Be, B. Nie obejmuje C, Li, Na.  

Badanie w osłonie powietrza i argony do analizy stopów metali, skał i badań środowiskowych. ogólne badania analityczne.

 

Z-901 CSI 190 – 240 C i Si  

Dedykowany do pomiaru C i Si w stalach węglowych i nierdzewnych i (przyszłych) stopach Ni.

 

Z-902 Carbon 190 – 440 Podstawowy zakres modelu Z-901 plus węgiel  

Spektrometr o wysokiej rozdzielczości mierzący zawartość węgla w stopach metali, w tym stali weglowej  i nierdzewnej. Możliwość odróżnienia stali nierdzewnych S316 i S316L.

 

Z-902 + 190 – 625 Podstawowy zakres modelu Z-901, ale z rozszczerzonym zakresem spektralny o Li, Na i C do zastosowań niestopowych.  

Rozszerzony zakres analityczny o Li w stopach, rudach i solankach, niestopowe pomiary C i Na. Nie analizuje węgla w stali, stali nierdzewnej lub innych stopach (użyj Z-902 Carbon).

 

Z-903 190 – 950 Powyżej plus H, N, O, Cl, F, Br, Ce, Rb i S.  

Głównie dla geochemii, badaczy, instytucji akademickich, kryminalistyki lub konkretnych zastosowań analitycznych. Mierzy emisje każdego pierwiastka poprzez transuran.

 

 

Z-901


Z-901 charakteryzuje się całkowicie nową konstrukcją, redukcją wagi do 1,6 kg, ulepszonym odprowadzaniem ciepła oraz całkowicie nowym oprogramowaniem oraz elektronikom.

 

Z-901 jest pierwszym na świecie modelem, w którym zastosowano technologię „Dual Burn”. Użytkownicy mogą analizować stopy w osłonie powietrza lub w osłonie argonu, w przypadku, gdy badanie wymaga większej precyzji i niższych granic wykrywalności.

 

Z-901 analizuje fale w przedziale 200 – 440 nm. Skalibrowany do analizy 15-20 pierwiastków, w zależności od zastosowania. Operatorzy mogą również użyć dołączonego oprogramowania Profile Builder, aby dostosować określone pierwiastki, własne wzorce kalibracyjne i przetwarzanie widmowe. Z-901 można skonfigurować do pomiaru emisji dowolnego pierwiastka z wyjątkiem Li, Na, H, C, N, O, Cl, Br, F, Ce, Rb, S. Typowe aplikacje Z-901 obejmują badanie stopów, próbek górniczych i minerałów, tylko berylu w glebie.

 


Z-901 CSi

901 CSi jest dedykowany do pomiaru węgla i krzemu w stalach węglowych i nierdzewnych. Chcesz nadal używać XRF do pomiaru popularnych pierwiastków stopowych, takich jak Cr, V, Mn, Ni, Cu, Mo, Nb itp., ale potrzebujesz okazjonalnego pomiaru węgla i/lub krzemu? CSi otwiera bardzo opłacalną opcję dla wielu specjalistów NDT/PMI, którzy polegają na jednostkach XRF, ale chcą dodać pomiary C i Si w celu określenia równoważników węgla (CE), zweryfikować stal nierdzewną L w porównaniu z H lub uwzględnić pomiar węgla ze stalami o niskiej RE.

 

 

Z-902 Carbon

Z-902 C jest analizatorem NDT/PMI, który mierzy zawartość węgla stalach węglowych oraz nierdzewnych. Posiada dwa spektrometry (w tym jeden dedykowany dla węgla o wysokiej rozdzielczości), aby rozszerzyć zakres spektralny do 190 nm, specjalnie do pomiaru zawartości węgla. Jest to analizator wybierany na całym świecie do pomiaru zawartości węgla oraz ekwiwalentów węgla. Jest również skalibrowany do analizy 15-20 pierwiastków w siedmiu popularnych stopach: aluminium, stali węglowej, stali nierdzewnej, niklu, kobalcie, tytanie i miedzi. Dodatkowe bazy lub kalibracje mogą być dodane na specjalną prośbę użytkownika.

 

Z-902+

Z-902+ posiada dwa spektrometry (zamiast jednego w 901), aby rozszerzyć zakres spektralny do 190 nm i do 625 nm. Dzięki temu Z-902+ mierzy lit w stopach aluminium, a także Li, Na i C w materiałach niestopowych, takich jak rudy, solanki, gleby. Bez dedykowanego spektrometru o wysokiej rozdzielczości do węgla. To urządzenie nie zapewnia wystarczającej dokładności w stopach na bazie żelaza, aby spełnić wymagania NDT/PMI.

 

Z-903


Analizuje każdy pierwiastek w układzie okresowym.

Z-903 to spektrometr LIBS znajdujący zastosowanie w geochemii, górnictwie, przemyśle naftowo-gazowym. Jest to system trzech spektrometrów, obejmujący zakres długości fal 190 nm – 950 nm. Ten zakres pozwala na analizę całego układu okresowego pierwiastków, w tym pierwiastków krytycznych, takich jak S, H, halogeny i inne. Z-903 jest fabrycznie skalibrowany do konkretnych zastosowań w górnictwie i innych badaniach środowiskowych. Możliwości 903 obejmują lit w solankach i twardej skale, analizę berylu, boru i węgla, fluor i sód w glebie lub innych materiałach. Operatorzy mogą również korzystać z dołączonego oprogramowania komputerowego, aby skonfigurować własne kalibracje dla różnych rodzajów materiałów – szkła, polimerów, próbek archeologicznych i kryminalistycznych i wielu innych

 

 

 

Z-902 - Spektrometr laserowy z węglem

Pierwszy na świecie ręczny analizator, który dostarcza jeszcze lepszą zawartość węgla.

 

 

Z-902 Carbon: nowy standard w przemyśle

Klucz do solidnej, terenowej analizy węgla w stopach.

 

  • Identyfikacja stali nierdzewnych i niskostopowych, w tym analiza węgla do 70 ppm i natychmiastowe obliczenia CE (równoważniki węgla).

  • Stworzony do analizy węgla - Potężny laser, wbudowany argon i spektrometr o wysokiej rozdzielczości.
  • Wąski profil umożliwiający dostęp do najciaśniejszych przestrzeni, aluminiowy korpus klasy lotniczej dla lepszej wydajności w wysokich temperaturach otoczenia oraz przeprojektowany interfejs użytkownika. Najbardziej kompaktowa urządzenie na rynku, ważąca zaledwie 1,97 kg.

 

Zakres spektrometru 190 nm – 420 nm. Zawiera drugi, dedykowany spektrometr zapewniający doskonałą rozdzielczość w zakresie 190 – 230 nm dla węgla.

 

Szeroki obszar zastosowań

PMI i NDT

Potwierdź typ stopu i gatunek stali nierdzewnej serii 300 w seriach L, H i S. Ekwiwalent węgla do spawania. Weryfikacja materiału przed i po produkcji. Zatwierdzanie raportów z testów młyna. Weryfikacja materiałowa w zakładach chemicznych i rafineriach. Ponowna ocena statków.

 

Zarządzanie integralnością rurociągów

Klasyfikacja. Wyznaczanie równoważników węgla. Weryfikowanie stawek MTR.

 

Produkcja stali

Przesiać przychodzący złom. Kontrola jakości w trakcie procesu. Rozwiązywanie pomyłek materiałowych. Szybkie przesiewanie materiału w EAF pod kątem zgodności cieplnej.

Dzięki precyzyjnemu systemowi kierowania w czasie rzeczywistym, możesz badać nawet najniejsze krawędzie.

 

Spektrometry rentgenowskie XRF

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

Spektrometry XRF – zastosowanie oraz działanie

 

Do pomiarów rozmaitych substancji czy materiałów coraz częściej wykorzystuje się spektrometry. Są one niezbędne w przeprowadzeniu badania XRF pozwalającego określić ilość oraz skład pierwiastków w badanej próbce. W naszej ofercie odnajdą Państwo spektrometry przenośne, które umożliwiają dokonanie analizy stopów metalowych konstrukcji, w przypadku których pobranie próbki jest niemożliwe. Wykorzystuje się je zatem do badania mostów, rurociągów, a także przy segregacji złomu, kiedy trudno rozpoznać różniące się od siebie poszczególne materiały. Współcześnie urządzenia do spektroskopii XRF wykorzystuje się także w wielu dziedzinach nauki – m.in. w medycynie, chemii czy astronomii. Na naszej stronie przedstawiamy trwałe i sprawdzone spektrometry, dzięki którym bez problemu przeanalizuje się konkretne związki występujące w określonych stanach skupienia.

Rozmaite rodzaje spektrometrów – specyfikacja

 

Oferujemy dwie główne serie spektrometrów, w tym modele o zróżnicowanej specyfice. Seria SciAps X to najlżejsze, najmniejsze, najszybsze i najbardziej precyzyjne analizatory XRF na świecie. Dzięki wydajnym bateriom można z nich korzystać cały dzień bez przerwy. Wbudowany system Android, pozwala zarządzać danymi, bezproblemowo drukować lub wysyłać wyniki e-mailem. To znacząco ułatwia oraz usprawnia cały proces przeprowadzenia spektrometrii XRF. Każdy model wyposażony jest w zintegrowaną kamerę do podglądu próbki oraz najnowszy wyświetlacz zapewniający łatwy podgląd w każdych warunkach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

 

Seria premium

Ważące 1,25 kg X-550 i X-505 to najlżejsze i najmniejsze analizatory jakie kiedykolwiek stworzono. Wąska, smukła obudowa zapewnia dostęp do najtrudniejszych lokalizacji. Wbudowany wyświetlacz o przekątnej 2,7 cala.

 

Seria podstawowa

Całkowicie nowe X-200 i X-50 oferują najlepsze w swojej klasie osiągi analityczne. Teraz z ulepszonym odprowadzaniem ciepła, zmniejszoną wagą i nowym interfejsem użytkownika. Wbudowany wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala.


Modele Spektrometrów SciAps XRF

 

X-550 X-505 X-200 X-50
X-300 z detektorem SSD X-300 z detektorem SSD X-300 z detektorem SSD
Lampa X-Ray
40 kV, 200 uA anoda Rh i 10 kV, 500 uA dla stopów, 50 kV, 200 uA anoda Au dla większości innych aplikacji.             40 kV, 200 uA anoda Rh i 10 kV, 200 uA dla stopów, 50 kV, 200 uA anoda Au dla większości innych aplikacji. 6-40kV, 200uA anoda Rh do testowania stopów, 6-50kV, 200uA anoda Au do większości innych aplikacji. 40kv, 100uA anoda Rh do badania stopów, 50kv, 100uA anoda Au do większości innych aplikacji.
Detektor, Ocena
25 mm2 SDD, 140 eV at 5.95 Mn K-alpha line, at 90+% live time, 250k cps. 25 mm2 SDD, 140 eV at 5.95 Mn K-alpha line, at 90+% live time, 250k cps. 20mm² SSD, 135eV at 5.95Mn K-alpha line, at 90+% live time, 250k cps. 6 mm2 PIN Diode, Standard DPP, at 50% live time, 15k cps.
Stopy
Pomiar Mg w aluminium z dokładnością 0.3%, w ciągu 2 sekund, pomiar Si w stalach z dokładnością, w ciągu 6 sekund, P i S w stalach nierdzewnych 3 razy szybciej od X-505 dla danego stężenia. Pomiar Mg w aluminium z dokładnością 0.3%, w ciągu 7 sekund, pomiar Si w stalach z dokładnością, w ciągu 15 sekund, P i S. Najczęściej stosowany w sortowniach aluminium. Pomiar 0,8% Mg przy użyciu drugiej wiązki w czasie 8-10 sekund. Pomiar Al, Si, S i P w czasie 5-6 sekund. Poziom dokładności 0,3% - 0,5% Mg w czasie 15-20 sekund w stopach 6063, 356 i 3004. Podstawowe sortowanie stali nierdzewnych, stalach wysokotemperaturowych i czerwonych. Sortowanie stopów aluminium za pomocą MLC, 2000 i 7000.
Geochem, gleba
Najlepsze osiągi na metalach ziem rzadkich, RCRA oraz najważniejszych zanieczyszczeń metali. Analizuje pierwiastki o niskiej liczbie atomowej takie jak: Mg, Al, Si, P, S, Ca i K. Oferuje porównywalną dokładność, granice wykrywalności i zakres elementów w porównaniu do innych marek XRF, ale w lżejszym wydaniu i niższej cenie. Oferuje dużą szybkość i precyzję oraz doskonały limit detekcji w wykrywalności w metalach przejściowych i metalach ciężkich.

Dostępne aplikacjie i wykrywalne pierwiastki

X-200, X-505, X-550

Zastosowanie Wiązka 1 (40kV) Wiązka 2 (10kV) Wiązka 3 (50kV)
Geo-Mining (górnictwo)

Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Au, Hg, Pb, Bi, U

Mg, Al, Si, P, S, K, Ca Ag, Sn, Sb, Ba
Geo-Env Soil (badanie gleby) Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Mo, W, Tl, Hg, Pb, Bi Mg, Al, Si, P, S Ag, Cd, Sn, Sb, Ba
Metale stopowe Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Y, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Hf, Re, Au, Pb, Bi, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb Mg, Al, Si, P, S N/A
Metale szlachetne Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, W, Au, Ge, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb N/A N/A
Katalizatory samochodowe Pd, Pt, Rh N/A N/A

RoHS

Zastosowanie   50 kV 40 kV 30 kV 15 kV
RoHS (polimery) Cd, Sn, Sb, Ba, Ag            Ag, Br, Hg, Pb, As, Cu, Ni, Se, Tl, N/A Cr, Cl (halogen-free)
RoHS (stopy) Cd, Sn, Sb, Ba, Ag            N/A Br, Hg, Pb, As, Cu, Ni, Se, Tl, Zn, Cr N/A

X-50

Zastosowanie Wiązka 1 (40kV) Wiązka 2 (10kV) Wiązka 3 (50kV)
Geo-Mining (górnictwo) Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Au, Hg, Pb, Bi, U, Ag, Sn, Sb S, K, Ca N/A
Geo-Env Soil (badanie gleby) Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Mo, W, Tl, Hg, Pb, Bi, Ag, Cd, Sn, Sb N/A N/A
Metale stopowe Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Y, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Hf, Re, Au, Pb, Bi, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb N/A N/A
Metale szlachetne Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, W, Au, Ge, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb N/A N/A
Katalizatory samochodowe Pd, Pt, Rh N/A

N/A

 


Możliwość skalibrowania dodatkowych pierwiastków na życzenie użytkownika!

Spektrometr mobilny iskrowy ferro.lyte

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

Iskrowy spektrometr emisyjny mobilny ferro.lyte

 

Iskrowy spektrometr emisyjny to przyrząd oddzielający i analizujący pojedyncze składowe widmowe zjawiska fizycznego, w celu uzyskania interesujących wyników analitycznych. Ferro.lyte® idealnie sprawdza się przy produkcji metali, ich obróbce oraz recyklingu. Wykorzystuje zasadę optycznej spektrometrii emisyjnej (OES) ze wzbudzeniem iskrowym. W przeciwieństwie do konwencjonalnych przyrządów ręcznych ferro.lyte umożliwia precyzyjną analizę pierwiastków o niskich liczbach atomowych, takich jak C, P, S, B, Li, Be, Ca, Si, Mg, Al oraz oznaczanie azotu metodą duplex w ciągu kilku sekund. Spektrometry emisyjne ferro.lyte przekonują innowacyjnymi pomysłami i łatwą, intuicyjną obsługą. Jest to najmniejszy i najlżejszy spektrometr tego typu dostępny na rynku. Może posłużyć do pracy w terenie, dzięki niewielkiej wadze (poniżej 16 kg) oraz ekranowi o przekątnej 5”.

 

Technologia

 Optyczna spektrometria emisyjna (OES)

 

Dostępne matryce  

Fe, Al, Ti, Cu, Ni

 

Wykrywalne pierwiastki

Praktycznie wszystkie, nawet krytyczne pierwiastki śladowe o niskim stężeniu (np. Li, C, P, S, Sn, B, N)

 

Tryby pracy    

Identyfikacja Materiału (PMI), określenie składu, Sortowanie metali

 

Zasilanie

Bateryjne lub sieciowe

 

Detektor

CMOS

 

Zakres długości

Od  149 do 611 nm

 

Kabel sondy

3m

 

Wewnętrzny komputer

PC Microsoft® Embedded Windows 10

 

Wyświetlacz

Ekran dotykowy 5”

 

Interfejsy

USB, Wi Fi™, Bluetooth LAN

Biblioteki 

między innymi DIN, WNr i UNS (możliwość dodawania i

edytowania biliotek)

Raporty  

PDF, Microsoft® Excel, plik txt i druk bezpośredni

 

ferro.lyte® Cloud

do raportów i wyników

 

Wymiary

595 x 420 x 317 mm

 

Waga (bez argonu)

16kg

 

 

 

Opcjonalnie:

·        GPS

·        Wózek transportowy

·        Adaptery np. do małych elementów, do prętów

PLIKI DO POBRANIA