+48 58 620 63 34
NDT
Urządzenia i akcesoria do badań nieniszczących

Badania szczelności

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

pompa

Badania szczelności – w czym mogą pomóc?

Odpowiednie sprawdzenie szczelności urządzeń jest niezwykle istotne. W celu jej dokładnej weryfikacji warto zdecydować się na odpowiednie działania. Niezbędne są więc badania szczelności. Wskażą one potencjalne miejsce wystąpienia wady bądź usterki instalacji, co pomoże usprawnić naprawę. Należy pamiętać o tym, że nieszczelny obiekt to przede wszystkim utrata jakości produkcji, emisja szkodliwych substancji do środowiska, a także spadek funkcjonalności urządzenia. Badanie szczelności można wykonać dwoma metodami: pęcherzykowo – próżniową (za pomocą pompy próżniowej i odpowiednich przylg) bądź z wykorzystaniem preparatów penetracyjnych (piennych). Dzięki odpowiednio dobranym rozwiązaniom diagnoza problemu będzie o wiele szybsza oraz precyzyjniejsza. Analiza prawidłowości danych elementów ma niezwykłe znaczenie m.in. w spawalnictwie. Przeprowadzenie badania szczelności spoin jest nieodłącznym elementem tej branży, gdyż pozwala wykryć wszelkie nieciągłości materiałowe. W tym celu niezbędny jednak będzie odpowiedni sprzęt, a także obserwacja wizualna.