+48 58 620 63 34
NDT
Urządzenia i akcesoria do badań nieniszczących

Ławy magnetyczne

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

Demagnetyzacja

Demagnetyzacja, rozmagnesowanie jest to proces zmierzający do zmniejszenia lub usunięcia magnetyzmu materiału. Proces ten wykonuje się zanikającym, przemiennym polem magnetycznym. Małe przedmioty rozmagnesowuje się przesuwając je przez cewkę zasilaną prądem zmiennym z sieci, natomiast do większych stosuje się inne rozwiązania.

W badaniach nieniszczących w wyniku użycia metody magnetyczno-proszkowej elementy ulegają namagnesowaniu. W dużej większości przypadków konieczne jest rozmagnesowanie. Demanetyzacja zmniejsza szczątkowe pole magnetyczne badanego elementu, natomiast klient określa jego wielkość.

 

Firma DPIdea w swej ofercie proponuje:

  • standardowe tunele do demagnetyzacji w różnych rozmiarach
  • cewki do rozmagnesowywania
  • specjalne rozwiązania wg wymagań klienta
  • adaptacje, modernizacje starych rozwiązań demagnetyzacyjnych
  • pełne szkolenie i wsparcie operatorskie
  • wszystkie standardowe i niestandardowe projekty oferujemy jako rozwiązania "pod klucz"