+48 58 620 63 34
NDT
Urządzenia i akcesoria do badań nieniszczących

Spektrometry iskrowe

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

 

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w dziedzinie spektrometrii optycznej, OBLF stał się jednym z najważniejszych na świecie projektantów i producentów stacjonarnych spektrometrów do analizy metali. Zawsze opieraliśmy się na konsekwentnym rozwoju naszych produktów z korzyścią dla naszych klientów.

 

MVS 1000

 

Optyka

 • Średnica koła Rowlanda 500 mm
 • Optyka i elektronika odczytu stabilizowana temperaturowo do 35°C ± 0,1°C dla doskonałej długoterminowej stabilności
 • Automatyczne profilowanie sterowane komputerowo
 • Zoptymalizowane linie detekcyjne dla używanego obszaru długości fali
 • Wysoka czułość UV bez powłoki czujnika
 • Odporność na wstrząsy
 • Bezobsługowa 2-stopniowa rotacyjna pompa łopatkowa
 • Pompa próżniowa zintegrowana z szafką

Wymiary i waga

 • Szerokość 60 cm
 • Wysokość 110 cm
 • Głębokość 108 cm
 • Waga około 300 kg

Zasilanie

 • 230V; 50/60 Hz; 1,5 kVA
 • 200 W w trybie czuwania

GS 1000-II

 

Optyka

 • Średnica koła Rowlanda 500 mm
 • Zakres długości fali 140-770 nm
 • Optyka i elektronika odczytu stabilizowana temperaturowo do ± 0,1°C dla doskonałej długoterminowej stabilności
 • Automatyczne profilowanie sterowane komputerowo
 • Rodzaje PMT wybrane zgodnie z odpowiednią długością fali
 • Odporność na wstrząsy

Wymiary i waga

 • Szerokość 60 cm
 • Wysokość 110 cm
 • Głębokość 108 cm
 • Waga około 300 kg

Zasilanie

 • 230V; 50/60 Hz; 1,5 kVA
 • 200 W w trybie czuwania

VEOS

 

Optyka

 • Średnica koła Rowlanda 500 mm
 • Zakres długości fali 130-700 nm
 • Optyka i elektronika odczytu stabilizowana temperaturowo do ± 0,1°C dla doskonałej długoterminowej stabilności
 • Chłodzona optyka i system odczytu
 • Automatyczne profilowanie sterowane komputerowo
 • Zoptymalizowane linie detekcyjne dla każdego obszaru długości fali
 • Wysoka czułość UV bez powłoki czujnika
 • Odporność na wstrząsy

Wymiary i waga

 • Szerokość 74 cm
 • Wysokość 134 cm
 • Głębokość 115 cm
 • Waga około 300 kg

Zasilanie

 • 230V; 50/60 Hz; 1,5 kVA
 • 300 W w trybie czuwania

QSN 750-II

 

Optyka

 • Średnica koła Rowlanda 750 mm
 • Zakres długości fali 110-770 nm
 • Optyka i elektronika odczytu stabilizowana temperaturowo do ± 0,1°C dla doskonałej długoterminowej stabilności
 • Automatyczne profilowanie sterowane komputerowo
 • Rodzaje PMT wybrane zgodnie z odpowiednią długością fali
 • Odporność na wstrząsy

Wymiary i waga

 • Szerokość 104 cm
 • Wysokość 130 cm
 • Głębokość 90 cm
 • Waga około 460 kg

Zasilanie

 • 230V; 50/60 Hz; 1,5 kVA
 • 500 W w trybie czuwania

QSG 750-II

 

Optyka

 • Średnica koła Rowlanda 750 mm
 • Zakres długości fali 110-770 nm
 • Optyka i elektronika odczytu stabilizowana temperaturowo do ± 0,1°C dla doskonałej długoterminowej stabilności
 • Automatyczne profilowanie sterowane komputerowo
 • Rozcięcia z korekcją śpiączki
 • Rodzaje PMT wybrane zgodnie z odpowiednią długością fali
 • Odporność na wstrząsy

Wymiary i waga

 • Szerokość 104 cm
 • Wsokość 130 cm
 • Głębokość 90 cm
 • Waga około 460 kg

Zasilanie

 • 230V; 50/60 Hz; 1,5 kVA
 • 500 W w trybie czuwania

 

Każdy system OBLF posiada również:

1.      Stolik iskrzeń

 • stolik iskrzeń czyszczony argonem, zoptymalizowany pod kątem niskiego zużycia argonu
 • opatentowane samooczyszczanie
 • otwarty stojak na próbki dla łatwej obsługi
 • odporna na zużycie płyta górna z otworem 12 mm
 • opcjonalnie dostępne są adaptery do małych części i przewodów
 • elektroda wolframowa o niskim zużyciu
 • pneumatyczny zacisk próbki
 • automatyczne czyszczenie elektrod jako opcja
 • około 3 l zużycia argonu na pomiar
 • łatwa konserwacja

 

2.      System próżniowy

 •  bezobsługowa 2-stopniowa rotacyjna pompa łopatkowa
 • pompa próżniowa zintegrowana z szafką
 • cykl pracy pompy <5%
 • ochrona przed dyfuzją oleju
 • automatyczna regulacja i stabilizacja ciśnienia

 

3.      Elektronika

 • 16-bitowa konwersja AD dla każdego piksela
 •  odczyt czujnika sterowany procesorem DSP
 •  interfejs USB do komputera ze spektrometrem

 

4.      Generator iskier

 • bramkowane źródło cyfrowe (GDS) ze zintegrowanym systemem wieloiskrowym
 • bezobsługowy
 • częstotliwość iskry do 1 kHz
 • jednobiegunowe wyładowanie średniego napięcia
 • możliwość wyboru oddzielnego parametru dla iskrzenia wstępnego i integracji
 • zmienne parametry wzbudzenia i charakterystyki rozładowania wybierane przez oprogramowanie
 • napięcie zapłonu 20kV

 

5.      Oprogramowanie

 • program spektrometru OBLFwin
 • łatwa obsługa
 • konfigurowalne identyfikatory próbek
 • automatyczna kontrola powtarzalności pomiarów
 • automatyczne uśrednianie
 • sygnał ostrzegawczy w przypadku przekroczenia kalibracji
 • wykrywanie złej próbki z dynamiczną kontrolą pomiaru (opcja)
 • tyle programów analitycznych, ile wymaga specyfikacja klienta
 • indywidualne parametry analizy dla każdego programu
 • wielowymiarowy model kalibracji (w tym nakładanie się linii i efekty matrycowe)
 • łatwa i jednoczesna rekalibracja kompletnej matrycy
 • automatyczny wybór programu
 • edytor formuł do obliczeń GISS
 • graficzny moduł oceny pojedynczej iskry
 • obliczenia analizy włączenia online
 • kalibracja typu i pomiar typu
 • pomiary próbek kontrolnych spektrometrem
 • średnia i odchylenie standardowe z wybranych pomiarów
 • automatyczne przypomnienie o regularnej ponownej kalibracji
 • kontrola ocen poprzez porównanie z ustawieniami bazy danych ocen
 • automatyczne wyświetlanie wybranego gatunku lub numeru materiału
 • swobodnie edytowalna baza ocen
 • wydruk certyfikatów
 • baza analiz
 • kilka funkcji statystycznych, takich jak wyświetlanie wykresów kontrolnych
 • automatyczny eksport danych analitycznych
 • sprawdzenie systemu przed każdą analizą
 • moduł diagnostyki systemu
 • zadania konserwacyjne obsługiwane przez oprogramowanie

Automatyczna linia do analizy składu chemicznego

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

Automatyczna linia do analizy składu chemicznego

 

 

Detail-bild „Automatyzacja” oznacza zaprojektowanie architektury wokół spektrometru, która umożliwi analizę próbek produkcyjnych bez jakiejkolwiek lub z minimalną ingerencją człowieka. Podczas gdy klient ma swobodę decydowania o stopniu automatyzacji, koncepcja powinna zawsze uwzględniać fakt, że sam spektrometr stanowi urządzenie centralne, ponieważ dostarcza wyniki analiz, a przez to decyduje o sukcesie całego systemu.

Mając świadomość tej odpowiedzialności, interpretacja „automatyzacji” przez OBLF zawsze polegała na nadaniu optymalizacji spektrometru najwyższego priorytetu. W tym duchu szybko zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie operatorom łatwo dostępnego stojaka na iskry.W rezultacie system obsługi można po prostu ustawić przed spektrometrem bez dodatkowej pracy. Z tego powodu automaty z udziałem spektrometrów OBLF nigdy nie wymagały dodatkowych konstrukcji.

Jednak nasza praca nie ogranicza się tylko do optymalizacji obsługi spektrometru. W rzeczywistości bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę każdy centymetr maszyny, ponieważ natychmiast po uruchomieniu zautomatyzowanego systemu, zawsze zwraca on uwagę na każdą pojedynczą słabość spektrometru w najbardziej drastyczny, a czasem nawet dramatyczny sposób. Wynika to z faktu, że zautomatyzowane działanie naturalnie nie daje możliwości inteligentnej interwencji człowieka w przypadku wystąpienia problemów.

 

Projekt spektrometru

 

Otwarty stolik iskrzeń

 • zintegrowane czyszczenie elektrod
 • zintegrowana pokrywa komory iskrowej
 • zintegrowane czyszczenie płytki próbki
 • samooczyszczanie dzięki zintegrowanemu, opatentowanemu czyszczeniu impulsowemu stojaka iskrowego

Generator iskier

 • technologia cyfrowa z definiowanymi funkcjami rozładowania
 • bezobsługowe dzięki technologii półprzewodnikowej

System optyczny

 •  wysoki stopień stabilności mechanicznej
 • stabilność optyczna dzięki zastosowaniu próżni
 • jednostka rejestrująca dane jest umieszczona w komorze próżniowej z kontrolowaną temperaturą
 •  automatyczna jednostka profilująca

Oprogramowanie

 • sterowane sprzętowo dane systemu spektrometru
 • automatyczne przeprofilowanie
 • automatyczne inicjowane pomiary próbek kontrolnych
 • automatyczna rekalibracja sterowana zdarzeniami
 • import przykładowych kodów
 • kontrola powierzchni próbki i automatyczne pozycjonowanie próbki

Systemy Automatyki z Partnerami

Co jest potrzebne do stworzenia zautomatyzowanego laboratorium? Integracja naszych spektrometrów w złożone zautomatyzowane środowiska odbywa się zawsze we współpracy z renomowanymi przedsiębiorstwami wyspecjalizowanymi w danej dziedzinie. Dlatego jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne systemy, za pomocą których można zautomatyzować całe laboratoria. Systemy te składają się ze wszystkich wymaganych komponentów, od pneumatycznej stacji pocztowej, poprzez moduł przygotowania próbek przed analizą i kontroli powierzchni, aż po moduł do przesyłania danych analitycznych do odpowiedzialnego odbiorcy.

 

Oprócz samego spektrometru w ofercie OBLF znajdują się również:

 • robot do przenoszenia próbek
 •  magazynek na próbki rekalibracyjne i kontrolne
 • wizualna analiza powierzchni próbek spektrometrycznych
 • interfejs oprogramowania spektrometru dla oprogramowania nadrzędnego

 

Systemy automatyki firmy OBLF

Automation_Duschkabine

Mniejsze zautomatyzowane systemy składające się jedynie z maszyny do przenoszenia próbek, robota do przenoszenia i spektrometru są budowane przez OBLF i mogą być udostępniane bezpośrednio przez OBLF bez angażowania partnerów zewnętrznych.

W skład tych systemów wchodzą:

 • spektrometr
 •  magazynek na próbki rekalibracyjne i kontrolne
 • robot do przenoszenia próbek
 • przykładowy punkt wejścia
 • przygotowanie próbki
 • pudełka do przechowywania próbek produkcyjnych
 • system wizyjny do analizy powierzchni próbek spektrometrycznych
 • oprogramowanie do spektrometru i automatyki