+48 58 620 63 34
NDT
Urządzenia i akcesoria do badań nieniszczących

Spektrometry Laserowe z węglem

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA
 

 

SciAps LIBS
Modele analizatorów

SciAps oferuje cztery platformy sprzętowe z naszymi ręcznymi analizatorami laserowymi.

Od wyrafinowanej analizy ultraniskich stężeń pierwiastków w stopach, rudach, solankach i proszkach, po sortowanie materiałów podstawowych lub złomu - SciAps oferuje model dostosowany do Twojej aplikacji. Przecistawiamy się monotonni o i  każdy model o niższej wydajności można w dowolnym momencie uaktualnić do modelu o wyższej wydajności.

 

 

 

Model Zakres Elementy   Zastosowanie
Z-901 200 – 440 Analiza większości elementów włącznie z pierwiastkami lekkimi Be, B. Nie obejmuje C, Li, Na.  

Badanie w osłonie powietrza i argony do analizy stopów metali, skał i badań środowiskowych. ogólne badania analityczne.

 

Z-901 CSI 190 – 240 C i Si  

Dedykowany do pomiaru C i Si w stalach węglowych i nierdzewnych i (przyszłych) stopach Ni.

 

Z-902 Carbon 190 – 440 Podstawowy zakres modelu Z-901 plus węgiel  

Spektrometr o wysokiej rozdzielczości mierzący zawartość węgla w stopach metali, w tym stali weglowej  i nierdzewnej. Możliwość odróżnienia stali nierdzewnych S316 i S316L.

 

Z-902 + 190 – 625 Podstawowy zakres modelu Z-901, ale z rozszczerzonym zakresem spektralny o Li, Na i C do zastosowań niestopowych.  

Rozszerzony zakres analityczny o Li w stopach, rudach i solankach, niestopowe pomiary C i Na. Nie analizuje węgla w stali, stali nierdzewnej lub innych stopach (użyj Z-902 Carbon).

 

Z-903 190 – 950 Powyżej plus H, N, O, Cl, F, Br, Ce, Rb i S.  

Głównie dla geochemii, badaczy, instytucji akademickich, kryminalistyki lub konkretnych zastosowań analitycznych. Mierzy emisje każdego pierwiastka poprzez transuran.

 

 

Z-901


Z-901 charakteryzuje się całkowicie nową konstrukcją, redukcją wagi do 1,6 kg, ulepszonym odprowadzaniem ciepła oraz całkowicie nowym oprogramowaniem oraz elektronikom.

 

Z-901 jest pierwszym na świecie modelem, w którym zastosowano technologię „Dual Burn”. Użytkownicy mogą analizować stopy w osłonie powietrza lub w osłonie argonu, w przypadku, gdy badanie wymaga większej precyzji i niższych granic wykrywalności.

 

Z-901 analizuje fale w przedziale 200 – 440 nm. Skalibrowany do analizy 15-20 pierwiastków, w zależności od zastosowania. Operatorzy mogą również użyć dołączonego oprogramowania Profile Builder, aby dostosować określone pierwiastki, własne wzorce kalibracyjne i przetwarzanie widmowe. Z-901 można skonfigurować do pomiaru emisji dowolnego pierwiastka z wyjątkiem Li, Na, H, C, N, O, Cl, Br, F, Ce, Rb, S. Typowe aplikacje Z-901 obejmują badanie stopów, próbek górniczych i minerałów, tylko berylu w glebie.

 


Z-901 CSi

901 CSi jest dedykowany do pomiaru węgla i krzemu w stalach węglowych i nierdzewnych. Chcesz nadal używać XRF do pomiaru popularnych pierwiastków stopowych, takich jak Cr, V, Mn, Ni, Cu, Mo, Nb itp., ale potrzebujesz okazjonalnego pomiaru węgla i/lub krzemu? CSi otwiera bardzo opłacalną opcję dla wielu specjalistów NDT/PMI, którzy polegają na jednostkach XRF, ale chcą dodać pomiary C i Si w celu określenia równoważników węgla (CE), zweryfikować stal nierdzewną L w porównaniu z H lub uwzględnić pomiar węgla ze stalami o niskiej RE.

 

 

Z-902 Carbon

Z-902 C jest analizatorem NDT/PMI, który mierzy zawartość węgla stalach węglowych oraz nierdzewnych. Posiada dwa spektrometry (w tym jeden dedykowany dla węgla o wysokiej rozdzielczości), aby rozszerzyć zakres spektralny do 190 nm, specjalnie do pomiaru zawartości węgla. Jest to analizator wybierany na całym świecie do pomiaru zawartości węgla oraz ekwiwalentów węgla. Jest również skalibrowany do analizy 15-20 pierwiastków w siedmiu popularnych stopach: aluminium, stali węglowej, stali nierdzewnej, niklu, kobalcie, tytanie i miedzi. Dodatkowe bazy lub kalibracje mogą być dodane na specjalną prośbę użytkownika.

 

Z-902+

Z-902+ posiada dwa spektrometry (zamiast jednego w 901), aby rozszerzyć zakres spektralny do 190 nm i do 625 nm. Dzięki temu Z-902+ mierzy lit w stopach aluminium, a także Li, Na i C w materiałach niestopowych, takich jak rudy, solanki, gleby. Bez dedykowanego spektrometru o wysokiej rozdzielczości do węgla. To urządzenie nie zapewnia wystarczającej dokładności w stopach na bazie żelaza, aby spełnić wymagania NDT/PMI.

 

Z-903


Analizuje każdy pierwiastek w układzie okresowym.

Z-903 to spektrometr LIBS znajdujący zastosowanie w geochemii, górnictwie, przemyśle naftowo-gazowym. Jest to system trzech spektrometrów, obejmujący zakres długości fal 190 nm – 950 nm. Ten zakres pozwala na analizę całego układu okresowego pierwiastków, w tym pierwiastków krytycznych, takich jak S, H, halogeny i inne. Z-903 jest fabrycznie skalibrowany do konkretnych zastosowań w górnictwie i innych badaniach środowiskowych. Możliwości 903 obejmują lit w solankach i twardej skale, analizę berylu, boru i węgla, fluor i sód w glebie lub innych materiałach. Operatorzy mogą również korzystać z dołączonego oprogramowania komputerowego, aby skonfigurować własne kalibracje dla różnych rodzajów materiałów – szkła, polimerów, próbek archeologicznych i kryminalistycznych i wielu innych

 

 

 

Z-902 - Spektrometr laserowy z węglem

Pierwszy na świecie ręczny analizator, który dostarcza jeszcze lepszą zawartość węgla.

 

 

Z-902 Carbon: nowy standard w przemyśle

Klucz do solidnej, terenowej analizy węgla w stopach.

 

  • Identyfikacja stali nierdzewnych i niskostopowych, w tym analiza węgla do 70 ppm i natychmiastowe obliczenia CE (równoważniki węgla).

  • Stworzony do analizy węgla - Potężny laser, wbudowany argon i spektrometr o wysokiej rozdzielczości.
  • Wąski profil umożliwiający dostęp do najciaśniejszych przestrzeni, aluminiowy korpus klasy lotniczej dla lepszej wydajności w wysokich temperaturach otoczenia oraz przeprojektowany interfejs użytkownika. Najbardziej kompaktowa urządzenie na rynku, ważąca zaledwie 1,97 kg.

 

Zakres spektrometru 190 nm – 420 nm. Zawiera drugi, dedykowany spektrometr zapewniający doskonałą rozdzielczość w zakresie 190 – 230 nm dla węgla.

 

Szeroki obszar zastosowań

PMI i NDT

Potwierdź typ stopu i gatunek stali nierdzewnej serii 300 w seriach L, H i S. Ekwiwalent węgla do spawania. Weryfikacja materiału przed i po produkcji. Zatwierdzanie raportów z testów młyna. Weryfikacja materiałowa w zakładach chemicznych i rafineriach. Ponowna ocena statków.

 

Zarządzanie integralnością rurociągów

Klasyfikacja. Wyznaczanie równoważników węgla. Weryfikowanie stawek MTR.

 

Produkcja stali

Przesiać przychodzący złom. Kontrola jakości w trakcie procesu. Rozwiązywanie pomyłek materiałowych. Szybkie przesiewanie materiału w EAF pod kątem zgodności cieplnej.

Dzięki precyzyjnemu systemowi kierowania w czasie rzeczywistym, możesz badać nawet najniejsze krawędzie.