+48 58 620 63 34
NDT
Urządzenia i akcesoria do badań nieniszczących

Spektrometry Laserowe z węglem

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

 Pierwszy przenośny spektrometr z możliwością badania węgla Z-200C+. Nawet w stalach nierdzewnych niskostopowych! 

 

Spektrometr Z-200 wykorzystuje techniki laserowej spektroskopii rozproszonej (LIBS), która ma wiele podobieństw do technologii emisji optycznej OES. W odróżnieniu od spektrometrów iskrowych, Z-200  wystrzeliwuje pulsujący laser w materiał, aby wytworzyć plazmę. Światło z plazmy jest mierzone za pomocą wbudowanego spektrometru w celu określenia indywidualnej długości fal. Zawartość pierwiastka jest określana ilościowo za pomocą baz kalibracyjnych urządzenia.

 

  1. Wbudowany zbiornik z argonem umożliwia precyzyjne badanie zawartości węgla w badanym materiale,
  2. Laser o wysokiej energii i częstotliwości usuwa zanieczyszczenia z próbki - przepala się do jej wewnętrznej warstwy,
  3. Laser Raster powoduje przepalenie materiału w kilku niezależnych punktach w celu uniknięcia badania w skażonym obszarze,
  4. Waga poniżej 2 kg.

 

Argon o wysokiej czystości oraz wypalanie wstępne

 

Argon o wysokiej czystości jest niezbędne do analizy ilościowej za pomocą LIBS i systemów OES, a dla węgla jest krytyczny. Opatentowana przez SciAps technika stosowania argonu w spektrometrach laserowych jest kluczowym elementem do dokładnego pomiaru węgla przy poziomach koncentracji wymaganych dla stali nierdzewnej. Wiązka laserowa ma średnicę około 100 μm, dlatego do dokładnego badania potrzebna jest niewielka ilosc argonu. Z zużywa około 1000 razy mniej argonu niż spektrometr iskrowy OES, więc źródłem argonu jest wymiennym pojemnikiem umieszczonym w uchwycie Z. Operatorzy mogą analizować do 600 próbek za pomocą kanistra argonowego w celu przeprowadzenia większości badań stopów metali,  oraz 300 - 400 próbek do analizy węgla. Analiza węgla wymaga uśrednienia kilku testów.

 

Badanie Węgla w stalach nierdzewncyh typu L i H