+48 58 620 63 34
NDT

Urządzenia i akcesoria do badań nieniszczących

Środki do badań MT

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA 

 

Zawiesina fluorescencyjna (PFINDER 150)


PFINDER 150 jest gotową do użycia zawiesiną fluorescencyjnego proszku magnetycznego.

Dzięki użyciu PFINDER 150 defekty powierzchniowe materiałów mogą być wykrywane pod światłem UV (365 nm).

Zawiesina magnetyczna fluorescencyjna stosowana jest bez wcześniejszego rozcieńczania.

 

 

 

pfinder250

Zawiesina czarna (PFINDER 251)


PPFINDER 251 jest gotową do użycia zawiesiną czarnego proszku magnetycznego.

Dzięki użyciu PFINDER 250 defekty powierzchniowe materiałów mogą być wykrywane pod światłem dziennym.

Zastosowanie czarnej zawiesiny magnetycznej nie wymaga wcześniejszego rozcieńczania.

 

 

 

pfinder240

Zawiesina czarna na bazie wody (PFINDER 240)


PPFINDER 240 jest gotową do użycia zawiesiną czarnego proszku magnetycznego.

Dzięki użyciu PFINDER 240 defekty powierzchniowe materiałów mogą być wykrywane pod światłem dziennym.

Zastosowanie czarnej zawiesiny magnetycznej nie wymaga wcześniejszego rozcieńczania.

 

 

 

pfinder280

Podkład biały (PFINDER 280)


PFINDER 280 to szybkoschnący podkład biały podkład do badania cząstek magnetycznych.

PFINDER 280 w połączeniu z PFINDER 250 lub 251 umożliwia przeprowadzenie całkowitej inspekcji wad

powierzchniowych w świetle dziennym.

 

 

 

pfinder890

Zmywacz (PFINDER 890)


PFINDER 890 to specjalny zmywacz oparty na izopropanol / aceton do badania cząstek magnetycznych i penetracyjnych.

Pfinder 890 jest używana jako filtr wstępny w celu usunięcia olejów i smarów z powierzchni do testowania, usuwania z

zatwierdzonego.

Pfinder 890 jest idealnym środkiem służącym do czyszczenia powierzchni badanej i usuwania olejów i smarów (do tworzyw

sztucznych należy sprawdzić działanie). Metoda usuwania C zgodnie z normą EN 571-1