+48 58 620 63 34
Bezpieczeństwo
Systemy bezpieczeństwa

Bramki obrotowe

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

Bramki obrotowe uniemożliwiają osobom niepowołanym przedostanie się na teren zamknięty. Spotyka się je dosłownie na całym świecie – ich zastosowanie jest bowiem bardzo szerokie i niezwykle uniwersalne. Urządzenia te służą do organizacji ruchu i zwiększają bezpieczeństwo tam, gdzie wejście na teren obiektu osoby nieprzeszkolonej mogłoby skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Bramki obrotowe używane są również do udaremnienia przejścia ludziom, którzy nie zapłacili za daną usługę, np. w obiekcie sportowym czy centrum kultury. Prezentowane urządzenia stosuje się w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem. Wówczas mogą chociażby odczytywać dane ze skanowanych dokumentów, co przydaje się w komunikacji metrem, na basenie czy w zakładach pracy. W przypadku chęci zapytania o bramki obrotowe prosimy o kontakt z biurem..

 

o2o3o1