+48 58 620 63 34
Bezpieczeństwo

Systemy bezpieczeństwa

Bramki obrotowe

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

Bramki obrotowe uniemożliwiają osobom niepowołanym przedostanie się na teren zamknięty. Urządzenia te służą organizacji ruchu i zwiększają bezpieczeństwo tam, gdzie wejście na teren obiektu osoby nieprzeszkolonej mogłoby skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Bramki obrotowe używane są również do ograniczenia przejścia ludziom, którzy nie zapłacili za daną usługę, np. w obiekcie sportowym czy centrum kultury.  

Prezentowane urządzenia stosuje się w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem. Wówczas mogą chociażby odczytywać dane ze skanowanych dokumentów, co przydaje się w komunikacji metrem, na basenie czy w zakładach pracy. 

W przypadku zapytania o bramki obrotowe, prosimy o kontakt z biurem.

 

 

o2o3o1