+48 58 620 63 34
Bezpieczeństwo
Systemy bezpieczeństwa

Bramki obrotowe wysokiej jakości

SKRÓCONY OPIS URZĄDZENIA

Urządzenia te służą do organizacji ruchu i zwiększają bezpieczeństwo tam, gdzie wejście na teren obiektu osoby nieprzeszkolonej mogłoby skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Bramki wejściowe obrotowe uniemożliwiają osobom niepowołanym przedostanie się na teren zamknięty. Spotyka się je dosłownie na całym świecie – ich zastosowanie jest bowiem bardzo szerokie i niezwykle uniwersalne. Bramki obrotowe używane są również do udaremnienia przejścia ludziom, którzy nie zapłacili za daną usługę, np. w obiekcie sportowym czy centrum kultury.

Innowacyjne bramki wejściowe

Prezentowane urządzenia stosuje się w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem. Wówczas bramki wejściowe obrotowe mogą odczytywać dane ze skanowanych dokumentów, co przydaje się w komunikacji metrem, na basenie czy w zakładach pracy. Zbliżenie identyfikatora do czytnika powoduje wyzwolenie impulsu elektrycznego. Bramki obrotowe spełniają swoją funkcję, dzięki konstrukcji ramion i kątowi obrotu — zostały zaprojektowane tak, by umożliwić przejście tylko jednej osobie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy.