"TO CO NIEMOŻLIWE DLA INNYCH
U NAS STAJE SIĘ MOŻLIWE"
info@dpidea.pl
+48 53 620 63 34
#

Prądy wirowe

Prądy wirowe (Foucaulta) są wynikiem indukcji magnetycznej, która powstaje w obwodzie elektrycznym wskutek zmian pola magnetycznego . Powstają w obiektach przewodzących prąd elektryczny, wykonanych z metali ferromagnetycznych (stale konstrukcyjne ferrytyczno-perlityczne) i niemagnetycznych (stale austenistyczne, metale niezależne), metale te mogą być poddane badaniom prądami wirowymi. W badaniach ET zmiana strumienia magnetycznego występuje na skutek zasilania cewek indukcyjnych przetwornika prądem przemiennym. Natężenie prądów wirowych jest największe na powierzchni obiektu i maleje do wartości zerowej w jego rdzeniu (naskórkowość). Dzięki temu metoda ta nadaje się do wykrywania niezgodności geometrycznych i strukturalnych istniejących na powierzchni i podpowierzchniowych.

Metoda ta jest wykorzystywana w defektoskopii nieniszczącej najczęściej wyrobów osiowych (pręty, druty, rury o przekroju kołowym i innym, szyny kolejowe, bębny kół, osie zestawów kołowych). Można tu też badać złącza spawane i zgrzewane. Za pomocą badań prądami wirowymi można wykryć rodzaje niezgodności spawalniczych, które zwykle występują na powierzchni, a są to: pęknięcia przyklejenia, braki przetopu, porowatość, pęcherze kanalikowe, wyciek stopiwa itp. wady geometryczne w spoinach czołowych. Wady w spoinach pachwinowych wykrywa się ciężej. Wyrobem spawanym, który jest najczęściej badany prądami wirowymi są rury ze spoinami lub zgrzeinami wzdłużnymi w czasie ich produkcji (on-line) i rury kotłów oraz wymienników ciepła podczas ich eksploatacji i remontów.

Zaufali nam

Copyright © 2005-2016 DPIDEA - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: dwakroki.com