"TO CO NIEMOŻLIWE DLA INNYCH
U NAS STAJE SIĘ MOŻLIWE"
info@dpidea.pl
+48 58 620 63 34
#

Materiały eksploatacyjne

 Zawiesina fluorescencyjna (PFINDER 150)

pfinder150PFINDER 150 jest gotową do użycia zawiesiną fluorescencyjnego proszku magnetycznego.

Dzięki użyciu PFINDER 150 defekty powierzchniowe materiałów mogą być wykrywane pod światłem UV (365 nm).

Produkt stosuje się bezpośrednio bez rozcieńczania.

 

 

 Zawiesina czarna (PFINDER 250)

pfinder250PFINDER 250 jest gotową do użycia zawiesiną czarnego proszku magnetycznego.

Dzięki użyciu PFINDER 250 defekty powierzchniowe materiałów mogą być wykrywane pod światłem dziennym.

Produkt stosuje się bezpośrednio bez rozcieńczania.

 

 

 Podkład biały (PFINDER 280)

pfinder280PFINDER 280 to szybkoschnący podkład biały podkład do badania cząstek magnetycznych.

PFINDER 280 w połączeniu z PFINDER 250 lub 251 umożliwia przeprowadzenie całkowitej inspekcji wad powierzchniowych w świetle dziennym.

 

 

Zmywacz (PFINDER 890)

pfinder890PFINDER 890 to specjalny zmywacz oparty na izopropanol / aceton do badania cząstek magnetycznych i penetracyjnych.

Pfinder 890 jest używana jako filtr wstępny w celu usunięcia olejów i smarów z powierzchni do testowania, usuwania z zatwierdzonego.

Pfinder 890 jest idealnym środkiem służącym do czyszczenia powierzchni badanej i usuwania olejów i smarów (do tworzyw sztucznych należy sprawdzić działanie).

Metoda usuwania C zgodnie z normą EN 571-1

Zaufali nam

Copyright © 2005-2016 DPIDEA - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: dwakroki.com