"TO CO NIEMOŻLIWE DLA INNYCH
U NAS STAJE SIĘ MOŻLIWE"
info@dpidea.pl
+48 58 620 63 34
?>
#

Fundusze europejskie – realizacja projektu

Szanowni Państwo,

"Firma DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek spółka cywilna zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie badań nieniszczących w sektorze portowo-stoczniowym oraz offshore. Wartość całkowita projektu: 889 290,00 PLN”

 

Celem przedsięwzięcia był wzrost konkurencyjności firmy DPIdea oraz zwiększenia jej zdolności do wprowadzania nowych usług. Projekt swoim zakresem objął zakup najnowocześniejszego systemu do spektrometrii i cyfrowej analizy rentgenowskiej.

Dzięki realizacji projektu, od oferty przedsiębiorstwa wprowadzone zostały nowe usługi:

  • Analiza składu chemicznego wraz z pomiarem zawartości węgla.
  • Analiza i odróżnianie stali nierdzewnej 316 od 316L.
  • Badania rentgenowski z wykorzystaniem techniki cyfrowej.
  • Usługa badania nieciągłości materiałowych dla sektora offshore.

 

Zaufali nam
Copyright © 2005-2016 DPIDEA - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: dwakroki.com