"TO CO NIEMOŻLIWE DLA INNYCH
U NAS STAJE SIĘ MOŻLIWE"
info@dpidea.pl
+48 58 620 63 34
?>
#

Fundusze Europejskie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z udało się rozstrzygnąć postępowanie ofertowe nr 01/02/2018/DPIdea dotyczące zakupu:

  • system do Spektrometrii i Cyfrowej Analizy Rentgenowskiej dla badań NDT w sektorze offshore i portowo-stoczniowym

 

Po zsumowaniu największą liczbę punktów: 88,0000 otrzymała oferta od: : PAMUŁA, [ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica],

Spółka ta została wybrana na dostawcę:

  • systemu do Spektrometrii i Cyfrowej Analizy Rentgenowskiej dla badań NDT w sektorze offshore i portowo-stoczniowym

zgodnego ze specyfikacją zapytania ofertowego.    

W postępowaniu brali udział poniżsi oferenci:

  1. LUMEL ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 275, 43-600 Jaworzno,
  2. PAMUŁA, ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica.

 

Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DPIdea Dariusz Kuchnowski Tomasz Ferek s.c. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie badań nieniszczących w sektorze portowo-stoczniowym oraz offshore” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2: Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne; Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0196/17.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

Zaufali nam
Copyright © 2005-2016 DPIDEA - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: dwakroki.com